Posted on

Máy sản xuất khẩu trang y tế

 

Máy sản xuất khẩu trang
Xuất xứ: china
Bảo hành: 1 năm
Dùng để sản xuất các loại khẩu trang y tế 3 lớp 4 lớp dùng 1 lần.

 

Posted on

Máy sản xuất khẩu trang Y tế

Máy sản xuất khẩu trang
Xuất xứ: china
Bảo hành: 1 năm
Dùng để sản xuất các loại khẩu trang y tế 3 lớp 4 lớp dùng 1 lần.