Mũi hàn BCYU STTC-125P

Mô tả

Nhãn hiệu: BCYU

Mũi hàn BCYU STTC-125P có thể dùng thay thế cho mã tương ứng của típ hàn OKI – SSC
Một số mã sản phẩm khác:

STTC-125P; STTC-825P; STTC-525; STTC-025; STTC-125; STTC-825; STTC-138P; STTC-838P; STTC-538; STTC-038; STTC-138; STTC-838; STTC-599; STTC-099; STTC-199; STTC-899; STTC-137P; STTC-837P;    STTC-537; STTC-037; STTC-137; STTC-837; STTC-598; STTC-098; STTC-198; STTC-898; STTC-542;        STTC-042; STTC-142; STTC-842; STTC-514; STTC-14; STTC-014; STTC-114; STTC-136P; STTC-836P;      STTC-536; STTC-036; STTC-136; STTC-836;  STTC-513; STTC-013; STTC-113; STTC-813; STTC-020;        STTC-120; STTC-820; STTC-517; STTC-017; STTC-117; STTC-817; STTC-565; STTC-065; STTC-165;         STTC-865; STTC-590; STTC-090; STTC-190; STTC-890; STTC-526; STTC-026; STTC-126; STTC-826;       STTC-522; STTC-022; STTC-122; STTC-822; STTC-145P; STTC-845P; STTC-506; STTC-006; STTC-106;    STTC-806; STTC-545; STTC-045; STTC-145; STTC-845; STTC-540; STTC-040; STTC-140; STTC-840;        STTC-511; STTC-011; STTC-111; STTC-516; STTC-016; STTC-116; STTC-816; STTC-544; STTC-044;          STTC-144; STTC-844; STTC-543; STTC-043; STTC-143; STTC-843; STTC-101P; STTC-801P; STTC-531;    STTC-031; STTC-131; STTC-501; STTC-001; STTC-101; STTC-507; STTC-007; STTC-107; STTC-541;        STTC-041; STTC-141; STTC-841; STTC-546; STTC-046; STTC-146; STTC-846; STTC-147P; STTC-847P; STTC-535; STTC-035; STTC-135; STTC-505; STTC-005; STTC-105; STTC-547; STTC-047; STTC-147; STTC-847;

Do công ty trực tiếp sản xuất, có thể dùng thay thế cho mã tương ứng của típ hàn OKI – SSC

Facebook Comments

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Mũi hàn BCYU STTC-125P”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.