Mũi hàn BCYU TMB-30PC

Mô tả

Nhãn hiệu: BCYU

Mũi hàn BCYU TMB-30PC có thể dùng thay thế cho mã tương ứng của APOLLO

Một số mã sản phẩm khác:

TSB-16D-2; TSB-20D-2; TSB-24D-2; TSB-30D-2; TSB-40D-2; TSB-50D-2;

DCSB-16D-2; DCSB-20D-2; DCSB-24D-2; DCSB-30D-2; DCSB-40D-2; DCSB-50D-2;

TMB-16D-2; TMB-20D-2; TMB-24D-2; TMB-30D-2; TMB-40D-2; TMB-50D-2;

DCMB-16D-2; DCMB-20D-2; DCMB-24D-2; DCMB-30D-2; DCMB-40D-2; DCMB-50D-2;

TSB-16DV1-2; TSB-20DV1-2; TSB-24DV1-2; TSB-30DV1-2; TSB-40DV1-2; TSB-50DV1-2;

DCSB-16DV1-2; DCSB-20DV1-2; DCSB-24DV1-2; DCSB-30DV1-2; DCSB-40DV1-2; DCSB-50DV1-2;

TMB-16DV1-2; TMB-20DV1-2; TMB-24DV1-2; TMB-30DV1-2; TMB-40DV1-2; TMB-50DV1-2;

DCMB-16DV1-2; DCMB-20DV1-2; DCMB-24DV1-2; DCMB-30DV1-2; DCMB-40DV1-2; DCMB-50DV1-2;

TSB-24PC; TSB-30PC; TSB-40PC;

DCSB-24PC; DCSB-30PC; DCSB-40PC;

TMB-24PC; TMB-30PC; TMB-40PC;

DCMB-24PC; DCMB-30PC; DCMB-40PC;

TSB-16FPR; TSB-24FPR; TSB-30FPR; TSB-40FPR;

DCSB-16FPR; DCSB-24FPR; DCSB-30FPR; DCSB-40FPR;

TMB-16FPR; TMB-24FPR; TMB-30FPR; TMB-40FPR;

DCMB-16FPR; DCMB-24FPR; DCMB-30FPR; DCMB-40FPR;

Do công ty trực tiếp sản xuất có thể dùng thay thế cho mã tương ứng của APOLLO

Facebook Comments

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Mũi hàn BCYU TMB-30PC”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.