Típ hàn GOOT RX-80HRT-1.2D

Mô tả

Qui cách:  RX-80HRT-1.6D, RX-80HRT-B

Mã hàng: RX-80HRT-1.6D, RX-80HRT-B, RX-80HRT-2B, RX-80HRT-SB,

日本大洋固特GOOT烙铁头,规代品,原装货都有供应。

RX-80HRT-1.6D, RX-80HRT-B, RX-80HRT-2B, RX-80HRT-SB, RX-80HRT-LB, RX-80HRT-LBJ, RX-80HRT-BM, RX-80HRT-1BC, RX-80HRT-2.3BC, RX-80HRT-3BC, RX-80HRT-0.5C, RX-80HRT-1C,
RX-80HRT-2C, RX-80HRT-2CD, RX-80HRT-3C, RX-80HRT-3CD, RX-80HRT-4C, RX-80HRT-4CD, RX-80HRT-4.7C, RX-80HRT-0.8D, RX-80HRT-1.2D, RX-80HRT-2.4D, RX-80HRT-3.2D, RX-80HRT-5.4D, RX-80HRT-3K, RX-80HRT-4.5K, RX-80HRT-4.5KH, RX-80HRT-5.5K

 

Facebook Comments

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Típ hàn GOOT RX-80HRT-1.2D”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.