Mũi hàn DSM-30UPL

Mô tả

Nhãn hiệu: APOLLO

Mã hàng: DSM-300UPL

Qui cách:  DSM-16UPL, DSM-22UPL, DSM

Phạm vi nhiệt độ: 200-500 độ C

TS-40PCV2 TS-30FPR TS-50R(L) DCS-40UP
DCN-30UPL TSB-30D-2 TSB-30D1-2 DCMB-40PC DCMB-16FPR DCMB-50R

TS-50PCV2 TS-40FPR TSB-40D-2 TSB-40D1-2
DCMB-24FPR

TS-10PC TS-50FPR DCM-20R(L) DCN-14UP
TSB-50D-2 TSB-50D1-2 DCSB-24PC DCMB-30FPR DCSB-30R

TS-13PC DCM-24R(L) DCN-20UP DCSB-30PC
DCMB-40FPR DCSB-40R

TS-16PC DCM-20PCV2DCM-16FPRDCM-30R(L)
DCN-26UP DCMB-16D-2 DCMB-16D1-2 DCSB-40PC DCSB-50R

TS-20PC DCM-24PCV2 DCM-20FPR DCM-40R(L)
DCN-32UP DCMB-20D-2 DCMB-20D1-2 DCSB-16FPR

TS-24PC DCM-30PCV2DCM-24FPRDCM-50R(L)
DCN-40UP DCMB-24D-2 DCMB-24D1-2 DCSB-24FPR

TS-30PC DCM-40PCV2DCM-30FPRDCMB-30D-2
DCMB-30D1-2 DCSB-30FPR

TS-40PC
DCM-50PCV2DCM-40FPRDCS-20R(L)DCMB-40D-2 DCMB-40D1-2DCSB-40FPR

TS-50PC DCM-50FPRDCS-24R(L)DCMB-50D-2
DCMB-50D1-230FPRDCM-60PCDCN-40FPRDCM-80PCDCN-50FPR

TS-60PC DCS-20PCV2DCS-30R(L)

TS-80PC

 

Facebook Comments

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Mũi hàn DSM-30UPL”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.